Българската държава през средновековието

Анотация: 

В предложения на вниманието на българския читател труд се разглежда развитието на средновековната българска държава и на нейните институции. Историята на българската държава е разгледана в правноисторически аспект, като вниманието на автора е било насочено предимно към проблемите на държавното, административното и финансовото устройство, към учрежденията на централната и местната държавна власт, към установения в българската държава юридически режим. Правноисторическите проблеми са разработени в неразривна връзка с икономическото, политическото и културното развитие на българския народ.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1974
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран