Местна власт и местно самоуправление

Анотация: 

Тази книга цели да запознае читателите с основните параметри на теорията за местната власт, да представи анализ и оценка на модела на местната власт у нас и да очертае проблемите и перспективите пред развитието на местната демокрация. Там, където е възможно, се прави сравнителен анализ между положителните практики и несполуките на общинската политика в България и състоянието на местната демокрация, както в страните от Европейския съюз, така и в страните кандидатки за членство.
Подредбата на темите следва логиката на познаването и разбирането на местната власт и политиката на общинско ниво.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат doc и txt