Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика

Анотация: 

В монографията се разглеждат част от  когнитивните особености в мисловните процеси при слепи математици: описани са някои трудности, както и силните им страни в когнитивния процес. Дадени са методически насоки в обучението им по математика.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2018
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран