Психопатология

Клинико-психологични и психофизиологични аспекти
Анотация: 

В изданието се разглеждат общите аспекти на психофизиологията – човешкият мозък и латерализацията на мозъчните хемисфери; експерименталната психология, психичните сфери – възприятия, воля, емоции, памет, мислене, реч, интелект, внимание и съзнание, както и техните разстройства.
В собствена глава са обособени явления, като сън, сънища, стрес, агресия, самоубийство, евтаназия, психология на клонирането, качество на живот, норма и абнормност в психопатологията, душевни разстройства, умствена изостаналост, психосоматични разстройства, шизофрения, афективни разстройства, невротични разстройства, хранителни разстройства, детска психопатология, аутизъм, психотерапия и други теми.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2021
Местоиздаване: 
Пловдив
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция