Юношеството

Анотация: 

Книгата на известния френски психоаналитик и детски психиатър д-р Патрик Деларош “Юношеството” очертава основните моменти от психоаналитичната теория за юношеството като разкрива идеята за един несъзнаван процес, който актуализира наново едиповия комплекс и стадия на огледалото. На базата на многобройни клинични случаи, авторът се спира на онези нарушения и отклонения в този процес, които водят до психична патология.
Обръща се внимание както на нормалните проявления на "кризата на юношеството", така и на специфичните за този период смущения, които в наши дни често засягат периода от пубертета чак до тридесетте. Накрая, авторът се спира на съвкупността от мерки и интервенции, които се препоръчват за посрещане на тази криза - от посещението на психотерапевт до психологическата подкрепа и насочването на родителите.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран