Тайнството на човешката личност

исихастки студии
Анотация: 

Статиите в настоящия том третират три основни теми - тринитарно богословие и христология, православното разбиране за човешката личност и исихасткото учение за мистична молитва и единение с Бога. Тези три теми са тясно свързани помежду си. Като човешки същества ние сме сътворени по образ Божи, а това означава и по образ на Христа, Словото Божие, и по образ на Св. Троица. Освен това, като човешки същества ние сме създадени за молитва, така както сме създадени за да дишаме, да мислим и говорим, да обичаме. Без молитва няма истински човешки живот. Като човешки същества ние не сме в състояние да разберем кои сме, без да утвърдим връзката си с Бога, нито можем да разберем кои сме, без да се научим да се молим.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран