Текстове и документи по история на България

Анотация: 

Уважаеми читатели,
Предоставяме на Вашето Внимание сборник с текстове и документи по история на България. Те осветляват историческото минало на българите и на нашата дързкава от 681 до 1947 г. По своето предназначение и съдържание сборникът илюстрира документално всичко онова, което програмата по родна история предвшкда да се изучава в българското средно училище.
Смеем да твърдим, че подбраните документи ще бъдат полезни заработата на всички учители по история, независимо от Вида и степента на училището, в което работят, на учениците от горната гимназиална училищна степен, на колегите им от професионалните учебни заведения и, разбира се, на кандидат - студентите.
Сборникът дава възможност да се разширяват и задълбочават историческите знания в българското училище.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран