Хиперактивност и дефицит на вниманието

Анотация: 

В своята дългогодишна практика на лечение и терапевтична работа с деца с комуникативни нарушения не веднъж съм се сблъсквала със синдрома на хипермоторна активност и дефицит на вниманието - било като самостоятелно поведенческо разстройство, притесняващо родителите, било като съпътстващо някое друго нарушение в комуникативните възможности на детето. Специалистите по логопедия знаят колко често е това и колко проблемите във вниманието на детето пречи на тяхната специализирана, трудоемка и продължителна терапевтична работа. Тъй като натрупаният опит е твърде голям, реших, че трябва да напиша тази книга. Струва ми се, че тя ще бъде полезна не само за специалистите, работещи с тази категория деца, студентите по медицина, логопедия, психология и педагогика, изучаващи този проблем, но и за родителите, тъй като тяхната роля при терапията е изключително важна.
От автора

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран