Мюсюлманската политика

Анотация: 

МЮСЮЛМАНСКАТА ПОЛИТИКА предлага интерпретация на ролята на политическата религия и на религиозните идентичности в съвременния свят. Проблемите, които анализира книгата, продължават да имат силен резонанс със съвременните световни събития - включително и на Балканите.
Книгата е за това, как да мислим за - и да демистифицираме -"мюсюлманската политика". Ние разглеждаме мюсюлманската политика не на равнището на абстракциите, а в нейните проявления в живота на мюсюлманите. Избягвайки сензационализма, ние изследваме разнообразието в съвременния ислямски опит, като очертаваме общи тенденции и обясняваме защо опциите в полза на монолитните политически подходи са ненадеждни.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран