Списание “Зари“: За новият проект на фондация “Хоризонти“

logo_horizontiНа 28 октомври 2013 г. беше проведена пресконференция на фондация „Хоризонти“ във връзка със стартирането на проекта „Активно включване в информационното общество“, който се осъществява благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
На събитието присъстваха над 20 души, представители на специализирани медии и организации на хората със зрителни увреждания, експерти в областта на технологиите за незрящи, младежи от целевата група на фондацията.
Подробно и изчерпателно бяха представени дейностите и очакваните резултати, възможностите за включване и участие на незрящите младежи в различните етапи на проекта. Материали и снимки от пресконференцията ще може да намерите на интернет страницата на хоризонти http://horizonti.bg.
За читателите на списание „Зари“, предоставяме кратко резюме на проекта.
Проектът „Активно включване в информационното общество“ стартира на 13 септември 2013 г. и е с продължителност осем месеца. Той се отнася към Тематичната област на програмата „Изграждане на капацитет на НПО“ (повече за програмата, областите и приоритетите на действие и нови конкурси за набиране на проектни предложения можете да намирате на уеб адрес http://ngogrants.bg).
Нашият проект се отнася към тематичен приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор“. Най-важната специфична цел която си поставихме е „повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи“.
За да постигнем целите на проекта на този етап ще реализираме няколко основни дейности:
- създаване и развитие на уеб-базирани платформи и интерактивни инструменти за развитие на капацитет (разработване на сайт, на уеб базирани регистър на потребителите и ел. каталог за електронна библиотека)
- обучение за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри практики и знания (придобиване на специализирани дигитални умения от служители и доброволци на фондацията).
- Информиране и публичност (реализиране на принципите за прозрачност и публичност на всеки етап от проекта).
За реализирането на проектните дейности се предвижда да бъдат изхарчени около 10 930 евро, като 10% от тях са съфинансиране от фондацията, а останалите 9 835 евро са безвъзмездна финансова помощ от Програмата.

Проектът е насочен към повишаване капацитета на фондация „Хоризонти“, а преки участници са двама служители и четирима доброволци на организацията. Те ще бъдат обучени как да ползват новите технологии и как да обслужват нашата електронна библиотека, съдържаща над 1600 заглавия научна и учебна литература. Той е отворен и за всички, които се интересуват от интернет-достъпност за незрящи, от уеб базирани софтуерни продукти. Могат да се включат и доброволци, които да помагат при обработка на електронни текстове.
Ако имате интерес, отворете http://horizonti.bg, Там ще видите „Обява за работни групи“ и приложена анкета, която можете да попълните и изпратите до екипа.

За връзка с нас:
Тел: 02 962 55 25, 0896 89 59 88
Ел. поща: horizontifoundation@gmail.com

Статията е публикувана в сп. Зари, бр.11 от 2013 г.

Категории: