Курс по творческо писане

Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни упражнения и методи за оценяване на вашия напредък
Анотация: 

Това е книга образец на най-доброто, което един курс по творческо писане предлага — основни принципи, които провокират мисълта, и примери от творчеството на класически и съвременни майстори на литературата, които илюстрират разглежданите теми. Всяка глава завършва с упражнения по творческо писане. В тях ще намерите въпроси за самооценка, които ще ви помогнат да изградите представа за своята работа, да придобиете по-внушителен авторски глас и да усъвършенствате собствения си стил.

Задълбочена и красноречива, тази книга е една от най-добрите за преподаване и усвояване на изкуството да пишеш… тя превръща цялостния процес в нещо много по-достъпно и вдъхновяващо.
Даяна Абу-Джабер, Портланд Юнивърсити

В Курс по творческо писане Йосип Новакович не съобщава истини от последна инстанция, нито изброява задължителни правила за създаване на художествен разказ. Той предлага приятелски и полезни съвети на един писател към друг писател.
Мери Грим, Кейс Уестърн Ризърв Юнивърсити

Всеки, който преподава творческо писане, може да извлече истинска полза от тази книга.
Питър Шмит, Маями Юнивърсити

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2009
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран