Статия за списание “Зари“

EEA_Grantslogo_horizontiСкъпи читатели на списание „Зари“, приключва проекта на фондация „Хоризонти“ „ Активно включване в информационното общество“ финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
В предишен брой на списанието ви запознахме с основните цели и дейности на проекта, а тук само ще припомним, че проектът е с продължителност 8 месеца (септември 2013 – май 2014 г.), и по него е предвидена безвъзмездна помощ от 9 835,89 евро. Насочен е в тематичната област на програмата „Изграждане на капацитет на НПО“и цели подобряване на финансовата и организационната устойчивост, повишаване на капацитета на фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и работа с целевите групи.
Така формулираните цели изглеждат много амбициозни, но фондация“ Хоризонти“, както през целия период на своята дейност продължава със всеки изпълнен проект да върви с малки крачки напред. В живота винаги е така, че движението поражда ново движение, а разумните желания и идеи често се превръщат в реалности. Екипът на фондацията вярва, че реализацията на този проект, макар и малък, ще допринася за развитието и напредъка
й в дългосрочен план.
Заложените в проекта дейности се отнасяха най-вече до обновлението и усъвършенстването на информационните ресурси на организацията. Беше разработен изцяло нов уеб-сайт, с интегрирани към него електронен каталог и потребителски регистър. Както и досега, можете да го намерите на http://horizonti.bg. Сайтът е удобен за ползване от незрящи, защитен е от нежелано съдържание и потребители, има възможности за надграждане и напълно е съобразен с потребностите на фондацията. От месец май започва качването на електронните заглавия на научна и учебна литература в новия уеб-базиран каталог. Книгите са събирани и обработвани в електронен формат от фондацията при предоставянето на услугата „сканиране” за незрящи студенти. Всички заглавия (около 2500) са от сферата на научното познание, и представляват истинско богатство за будните и ученолюбивите хора. .
Уважаеми читатели, всеки от вас може да се регистрира на сайта на Хоризонти, за да ползва библиотеката и други услуги, като се свърже със служителите, работещи във фондацията: Събина Чобанова [тел. 0898 44 84 98] и Ели Кушнеренкова [тел. 0894 399 158]. Можете също да дарите електронни книги от различни научни сфери, които да обогатят електронната библиотека на фондацията.
За разработените по проекта уеб-продукти има кратко помагало, налично на сайта ни, което ще ви ориентира при тяхното използване и при възникване на евентуални затруднения.
При тестването на продуктите сформирахме три работни групи, в които взеха участие около 25 незрящи потребители. Екипът на проекта благодари от все сърце на тези млади хора, за тяхната отзивчивост и сътрудничество.
Втората основна дейност на проекта се отнасяше до обучение на персонал и набиране на доброволци. При нейното изпълнение постигнахме много добри резултати и допълнителни полезни ефекти. Фондацията се свърза със подходящи интернет платформи за набиране на доброволци. Оказа се, че много млади и образовани хора намират удовлетворение в доброволчески дейности за подпомагане на хора в неравностойно положение. Над 80 доброволци се отзоваха на нашата покана да коригират книги за електронната библиотека, а още толкова изявиха желание да помагат директно на лица със зрителни увреждания. Тези изключително положителни обществени нагласи ни дават основание в бъдещите проекти на фондацията да застъпваме адекватната и ефективна организация на доброволчеството.
Като краен резултат от дейността двама служители и шестима доброволци преминаха обучение по специализирани дигитални умения, за да могат да се справят при работа с новите уеб-приложения и при обработване на текстове за електронната библиотека. .

Екипът на проекта благодари на всички, които участваха в реализацията на дейностите – а това са доброволците, IT-специалистите, подизпълнителите и всички наши сътрудници и партньори от сродни организации. . Благодарим и на представителите на оператора на програмата Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”, с които се работи наистина ефективно и ефикасно. Повече за оператора, за страните донори и за самата програма може да намерите на следните интернет адреси: www.ngogrants.bg, www.eeagrants.org
Статията е изпратена за публикуване в редакцията на сп. Зари