Среща с доброволците

EEA_Grantslogo_horizontiНа 15.03 се проведе среща за подбор на доброволци, които да се включат в изпълнението на дейност 2 по проект Активно включване в информационното общество.
Дейността е свързана с придобиване на нови знания и умения на персонал и доброволци, за което беше оповестено в интернет пространството и чрез специализирани медии. Целта на създаването на нов като функционалност и съдържание сайт на фондация хоризонти е да оптимизира работата на целевата група. След стартирането на Дейност 1, свързана с новите уеб-базирани платформи- електронен каталог на книгите и регистър на потребителите, стана възможен и следващият етап по обновяването на електронната ни библиотека. Работните групи, които бяха съставени от хора с нарушено зрение и които тестваха онлайн приложенията приключиха работата си. От там нататък изпълнението на проекта зависеше от успешното участие на доброволци. А именно работа с наличните файлове от сканирани книги и преобразуването им в четими за говорящите програми формати.
Една книга за един незрящ човек изглежда като набран или сканиран текст, които в последствие бива прочетен. Компютърната програма която прочита този текст, обаче не винаги разпознава правилно съставните знаци на речта, което коства множество неточности при изговарянето от електронният четец. Преобразуването на сканираният файл в подходящ формат за правилно изчитане програмата спийчлаб е възможно да се извърши единствено от зрящ човек. Именно затова фондацията се обърна към доброволци за помощ при коригирането на вече готови, сканирани пакети. Изключително доволни бяхме от резултатите на това търсено сътрудничество.
За около месец на нашата обява се отзоваха над 100 души, от страната и чужбина. Получихме прекрасни и многобройни писма от хора, които
биха желала да се включа в проекта за изграждане на библиотека за незрящи. В имейлите си описваха, как за тях всеки трябва да има възможност да се докосне до света на книгите- „да открие един прекрасен свят, да рисува картини с въображението си и да открие много нови неща“. ,,Това, че един човек е незрящ“, продължава една от доброволките ни, „ не означава, че трябва да се лиши от подобно удоволствие. Светът на книгите трябва да е достъпен за всеки, които имат желание да се потопи в него!“
Благодарим на всички ви за изразената социална съпричастност и готовността ви да отделите от свободното си време в името на една благородна кауза!
Двадесет и осем доброволци от всички заявили желание присъстваха на общата ни среща на 15 март. Дойдоха предимно млади хора- студенти и наскоро завършили, хора с разнообразни професии- компютърни специалисти, журналисти и блогъри, работещи в банковият сектор и млади юристи. Всички те имаха възможност да попълнят анкетни карти в които да отразят своите компетентности и желана насока за бъдеща обща работа с нас и нашата целева група. На срещата обменихме важен опит и успяхме да отговорим на тези от доброволците, които досега не знаеха почти нищо за проблемите на незрящите и тяхната интеграция в съвременното българско общество.

Галерия: 
снимка 1
снимка 2
снимка 3