Социолингвистика

Критика на езиковите идеологии и идентичности
Анотация: 

Тази книга е опит да се тълкува историята на балканските общества и като история на комуникацията. Изследват се на-родно-устните и религиозно-ръкописни традиции на общуване и техните взаимодействия с новите технологии - национално-печатни и глобално-електронни.
Разглежда се връзката между националните идеологии на Балканите, зараждането на модерните езици в балканските страни, кодификацията на книжовните норми през XIX век и политическият произвол при създаването на новоезиците на Балканите през XX век. Във фокуса на изследователския интерес е поставен и езикът на масмедиите: комунистическата пропаганда и манипулациите на жълтата преса. Анализират се подземните младежки субкултури и сленгове, кризите на идентичността на постмодерния човек.
Книгата е учебник по дискурсна социолингвистика за студенти филолози, социолози, журналисти и за всички, които се интересуват от историята на комуникативните идентичности и манталитети.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2003
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран