Бизнес реторика и комуникационно поведение — Психологическо общуване и медии

Анотация: 

Доц. д-р Цветан Кулевски е изследовател в областта на логиката, реториката, лингвостатистиката, обществените комуникации, фирмената култура и предприемачеството. Автор е на книгите: Реторика на публичното послание (1999); Логика и аргументация в обществените комуникации (2001); Обществени комуникации и култура на предприемачеството (2003); Комуникационно поведение и институционализация на посланието(2004); Логика на творческото мислене (2005).
Някои идеи избухват с огромна сила на интелектуалния небосклон. Те разрешават изведнъж толкова много фундаментални проблеми и добиват внезапна слава, изтласквайки за известно време почти всички останали. След като новата идея стане част от нашия теоретичен запас, настъпва по-голямо равновесие между нашите очаквания и нейната приложимост.

Език: 
Български
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран
Бележки: 
Архивът съдържа файлове във формат docx и txt