Аз съм добър, ти си добър

Анотация: 

Тази книга е резултат от един опит да се отговори на онези хора, които търсят убедителни факти, за да отговорят на следните въпроси - как функционира умът, защо правим това, Което правим, как бихме могли да се удържим да не го правим, ако пожелаем това. Отговорът може да се намери в най-обнадеждаващия според мен пробив в психиатрията за години наред. Той се нарича Транзакционен анализ и дава надежда на хората, обезкуражени от неяснотата на много от традиционните видове психотерапия. ТранзаКционният анализ дава нов отговор на тези. Които по-скоро биха искали да се променят, отколкото да се приспособят; на тези. Които искат преобразяване вместо подчиняване.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1991
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран