Адаптивността и нестандартността на личността в условията на глобализация

Учебно помагало
Анотация: 

Учебното помагало е допълнение към основния материал за курса по педагогика като цяло и в частност по теория на възпитанието.
Проблемите, които представям са недостатъчно разработени в курсовете по педагогика за студенти, подготвящи се като социални педагози и за учителската професия .
В това учебно помагало направих опит много синтезирано да представя на колегите студенти значимостта на водещите днес свойства на личността за оцеляването на човечеството в този толкова забързан глобализиращ се свят, носещ със себе си освен своята рожба, но и обременеността от наследството на миналото. Сблъсъците са големи, а изходите към възхода при днешното изтъкано от противоречия човечество, в което си съжителстват хора от аборигена до космонавта, са невероятно трудни и нямат аналог в човешката история.
Вече сме стъпили в дигиталната епоха "на мулти медийния човек". Връщането назад означава краят на човечеството.
Основните акценти в разработката:
- Реалността - световна глобализация със всички плюсове и минуси, произтичащи от това.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2004
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран