Демокрация и тоталитаризъм

Анотация: 

Тези деветнайсет лекции бяха преподавани в Сорбоната през учебната 1957-1958 година. Мога само да припомня предупреждението в увода на Осемнайсет лекции за индустриалното общество:
"Тъй като лекциите са част от изследване, оръдие на труда за студентите, те предлагат метод, схема на концепциите, осигуряват факти и идеи, притежават и не могат да не притежават белезите на преподаването и импровизацията. Уроците не са били писани предварително: следователно стилът им е този на устното слово, с неизбежните недостатъци, чиито корекции впоследствие позволявате да бъдат смекчени, но не и премахнати". Читателят не бива да забравя годината, през която те са били преподавани - 1957-1958, ако иска да осмисли правилно някои лекции.
От автора

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран