История на балканските народи

Анотация: 

Тази книга е продължение на "История на балканските народи XV-XIX век", излязла от печат през 1999 г. Тя също е предназначена да подпомогне обучението по история на балканските народи в нашите висши учебни заведения и да задоволи интересите на любознателните читатели, които биха желали да допълнят познанията си върху миналото на Балканите.

Том: 
Том II
Издание: 
Издание второ
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран