История на балканските народи

1352-1878
Анотация: 

На историческата истина се стреми да бъде подвластна настоящата книга. Убеден съм, че историческото знание, освободено от национализъм, пропагандни клишета и идеологеми, е сила, която работи в полза на превръщането на разбунения Балкан в оазис на спокойствие, мир и любов. Това убеждение всъщност мотивира усилията ми. Още повече че съм роден на една граница и знам колко трудно се живее между две държави, скарани помежду си.
Авторът

Том: 
Том I
Издание: 
Издание второ
Език: 
Български
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран