Приключва проектът "Активно включване в информационното общество“

EEA_Grantslogo_horizontiУважаеми колеги и приятели,
Приключва проектът на фондация „Хоризонти“ „Активно включване в информационното общество", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Заключителното публично събитие по проекта се проведе на 11 май от 17.30 ч. 2014 г., в Хотел Рила. Бяха поканени всички участници в проекта, представители на сродни организации и специализирани медии.
Участниците изслушаха заключителния доклад за изпълнението на проекта, който можете да прочетете: тук
И който съдържа пълна информация за дейностите, целите и постигнатите резултати.
Направената демонстрация на разработените по проекта сайт и уеб-приложения към него породиха дискусия в неочаквана за нашия екип посока.
Регистърът на потребителите разработен по проекта стана обект на разгорещени обсъждания, поради възможността да се събират лични данни (вкл. ЕГН и номер на експертно решение от ТЕЛК) за всеки потребител.
Регистърът е уеб-базиран и дава възможности потребителите да се вписват и идентифицират със собствен профил. Потребителите могат (само) в своя профил да проследяват ползваните от тях услуги, а фондацията може да събира и обобщава информация за техния социален статус, индивидуални потребности, нагласи за включване в различни инициативи и т.н. Към полетата за попълване е възможно да се добавят и допълнителни полета.
Няколко от участниците в семинара, представители на наши сродни организации изразиха своето мнение, че не трябва данни като ЕГН, номер на ТЕЛК и друга лична информация да фигурира в онлайн регистъра на фондацията въпреки осигурената защита чрез парола и ограничените права на достъп само от служителите. Опасенията на хората се основаваха на зачестилите напоследък в обществото случаи на злоупотреби с лични данни (особено по повод последната регистрация на политическите партии). Много от участниците ясно изразиха недоверието си в институциите, в способността им да могат да съхраняват и защитават личните данни на гражданите без опасност от злоупотреби.
След приключването на семинара, екипът на фондацията реши да се съобрази с препоръките на участниците и да не събира в онлайн регистъра информация за ЕГН и номер на експертно решение от ТЕЛК. Като регистриран в Комисията за защита на личните данни администратор на лични данни, фондацията може да събира и съхранява лични данни съгласно изискванията на закона като вземе необходимите мерки за тяхната защита.
Всички представители на сродни организации участвали в събитието, изказаха поздравления и задоволство за свършената работа, изразиха мнение, че уеб-базираните продукти и доброволческите дейности са една сигурна основа за повишаване капацитета и разширяване дейността на фондация „Хоризонти“.
Семинарът завърши с връчването на удостоверенията на служителите и доброволците, преминали обучение по дигитални умения в рамките на проекта.
Уважаеми колеги,
Пишете ни за да изразите вашето мнение по поставените на семинара въпроси, да дадете и вашата оценка за изпълнения проект, както и за всичко, което представлява общ интерес за нашите организации (на хората с увреждания).

За програмата: тук
За контакти: horizontifoundation@gmail.com

Пенка Христова, ръководител на проекта

Галерия: 
Снимка семинар 1
Снимка семинар 2
Снимка семинар 3
Снимка семинар 4
Снимка семинар 5
Снимка семинар 6
Снимка семинар 7
Снимка семинар 8
Снимка семинар 9
Снимка семинар 10
Приложения: