Обществено мнение , сондажи и демокрация

Анотация: 

Какво всъщност измерват сондажите на общественото мнение? Дали го улавят и представят обективно или само предоставят данни, които после биват манипулирани? Ървинг Креспи, бивш изпълнителен вицепрезидент на института "Галъп", ни представя критичния поглед на вътрешен човек. Неговите размисли за укрепване на демократичната функция на сондажите предоставят на обществото информация за методите им и в същото време са предложения за промяна на начина, по който медиите оповестяват техните резултати.
Това е една от първите книги за изборите през 1988 г. в светлината на особеното внимание на медиите към изследванията на общественото мнение. Тя е също един от малкото опити да се съчетаят техническите и философските въпросителни около методите, средствата и целите на тези изследвания. Креспи проследява еволюцията на сондажите на общественото мнение през последния половин век и сравнява първоначалната им идея с днешните им функции. Опирайки се на твърдението, че "сондажите вече са получили признание", той посвещава отделна глава на въпроса кой използува сондажи и защо с примери, взети както от сферата на бизнеса, така и от правителствени и политически кампании. Специална глава въвежда неспециалиста в свободна от професионален социологически жаргон дискусия върху грешките при правене на извадката, страничните влияния и обхвата на валидността, както и върху формулирането на въпросите и тяхната последователност.
Идеална в качеството си на кратко и достъпно въведение към учебни курсове по електорални практики, обществено мнение, сондажи, масови комуникации и политическо общуване, "Обществено мнение, сондажи и демокрация" ще заинтересува всички, които използуват допитванията до общественото мнение, за да улеснят диалога между избиратели, кандидати и държавни служители.

Език: 
Български
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран