Привилегировани гледни точки

Анотация: 

Разделението на труда не ми донесе нищо и аз се оттеглих през 1991 г. В това няма нещо поучително, освен че сега живея по-смислено и по-добре.
Така че вече не чувствам някакви научни задължения: разделението на труда в науката почти по никакъв начин не ме вдъхновява.
Все пак Деян Деянов настояваше да продължа веднъж на две седмици да преподавам в Пловдивския университет. Съгласих се, за да се запази духът на Марксовия семинар -едно обединение на млади учени от София, възникнало в средата на 70-те години около Деянов. Той впрочем е и причината изобщо да се реша на сегашната публикация. Поставих му обаче условието лично да напише нещо като послеслов.
Текстът на тази книга са мои лекции. Отстраних отегчителни отклонения (част от които помествам в края на книгата), дописах бележки под линия и на места сложих условни подзаглавия.
Добавих и една моя статия от времето, когато още участвах в разделението на научния труд.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран