Доктор Петър Гудев — политик и държавник

Анотация: 

Монографията "Д-р Петър Гудев - политик и държавник" е първата по рода си в страната и е плод на дългогодишни изследователски усилия. Авторът е привърженик на скрупольозното поднасяне на фактите в раздвижен и интригуващ контекст, дообогатен от синкретично изложение, в което равноправно място заемат историческите, обществените и политическите събития, включващи и тяхното осмисляне.
"Д-р Петър Гудев - политик и държавник" е завършек на етап в развитието на изследвача, синтез на постигнатото от него и най-важното - свързващо звено спрямо цикъл статии и изследвания, разкриващи сложната и противоречива съдба на либералната теория и практика у нас от края на XIX-началото на XX век, причината за провала й, и тъжните последици от това за България.
Най-трагичното следствие от краха на родната либерална доктрина е свързано с погребването на българския национален идеал, завещан ни от Възраждането, довел до прекършване на градивния устрем на нацията и до поредица от непрекъснати политически и икономически катаклизми, разтърсили страната ни от второто десетилетие на миналия век насетне.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран