Данъчна система и данъчен контрол в Република България

Анотация: 

Учебникът "Данъчна система и данъчен контрол в Република България" е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" по дисциплината "Данъчен контрол". Учебникът може да се ползва като учебно помагало по дисциплината "Спецкурс по облагане на юридически и физически лица", изучавана от студентите от специалност "Финанси". Освен това настоящото издание може да се ползва от всички читатели, интересуващи се от материята на данъците и данъчния контрол.

Издание: 
Трето преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран