Съдбата на идеите в българската литература

Анотация: 

Тази книга е плод на дългогодишен задълбочен и добросъвестен интерес към генезиса на значимите идеи в нашата литература и към техния естетически мащаб. Авторът й Здравко Чолаков - професор в СУ "Св. Климент Охридски", повече от 30 години изследва и пише за тези тенденции в развитието на изящната ни словесност, които я приобщават към високите европейски образци. По същество книгата е модерна теоритична история на българската литература от освобождението до наши дни. Това я прави полезна, както за професионалните литератори, така и за всички, които са съпричастни със съдбата на националната ни култура.

Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2001
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран