Покана за участие в информационна среща по проект на фондация „Хоризонти“ в партньорство с Фондация „Инициативи за социална интеграция“.

logo_proekt_horizonti_opdu.jpg

Скъпи приятели,

Фондация "Хоризонти" има удоволствието да ви покани на информационна среща, на която ще ви запознае с целите, дейностите и очакваните резултати по проект № BG05SFOP001-2.025-0210 с наименование „Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България“, финансиран със средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“.
Информационната среща ще се проведе на 20 Октомври 2022 г. (четвъртък) от 15:00 ч. до 16:30 ч. - едновременно присъствено и като онлайн среща.
Присъствената среща ще се проведе в Читалище „Природа и наука“, на адрес гр. София, ул. „Цар Самуил“ 86.
Проектът се изпълнява от фондация „Хоризонти“, в партньорство с Фондация „Инициативи за социална интеграция“.
На срещата участниците ще бъдат запознати с предвидените дейности и очакваните резултати по проекта, датите и сроковете за постигането им, начините, по които хора със зрителни увреждания могат да вземат участие в дейностите, ще бъдат представени и управленския екип и привлечените по проекта експерти.
С цел по-добрата организация на събитието, молим желаещите да потвърдят своето участие – присъствено или онлайн - до 19 Октомври 2022 г. (сряда) като изпратят потвърждение по имейл до horizontifoundation@gmail.com или се свържат лично със служителите на фондацията.

Ако нямате възможност да присъствате на място, може да се включите в срещата онлайн. Линк за срещата ще бъде публикуван на Facebook страницата на фондация „Хоризонти“, а също ще бъде изпратен по имейл на всички, които са заявили, че ще участват онлайн.
Отправяме настоящата покана и към нашите партньори от Мрежата за уеб достъпност, с които сме работили съвместно по сходни проекти и преди.

ПРОГРАМА:

15:00 - 15:10 Регистрация
15:10 - 15:20 Представяне на Фондация "Хоризонти"

15:20 – 15:30 Представяне на Фондация „Инициатива за социална интеграция“

15:30 - 16:00 Презентация на проекта
16:00 - 16:15 Въпроси и отговори, на които ще отговарят експертите по проекта
от 16:15 - Закриване на събитието. Неформални разговори, Кетеринг.

Заповядайте!