История на България (681-1960)

Анотация: 

двутомният труд - учебник История на България (681-1960) е предназначен за нуждите на Националния лицей за чужди езици и култура - "Св. Константин - Кирил философ" при Софийския университет "св. Климент Охридски". Издава се по поръчка на лицея.
авторите са хабилитирани преподаватели от Софийския и Търновския университет, от Университета за национално и световно стопанство - София, учени от Института за история при БАН. Отърсени от отминали и нови идеологеми, на строго научна основа, те осмислят най-пълно съдбата на българския народ, от създаването на българската държава до края на 50-те години на XX век. При разработването на проблемите авторският колектив използва стари и нови постижения на историческата наука. Правят се и преоценки на редица проблеми (доколкото позволяват научните изследвания, виждания и позициите на авторите ), до скоро обременявани или анализирани и оценявани през призмата на задължителни догми.
възприетата структура на учебника е съобразена с кандидат-студентските програми по История на България за всички висши учебни заведения в страната. За първи път този труд обхваща напълно и целият необходим материал за кандидатствуване във ВУЗ.
двутомникът (учебник) ще бъде полезен за учениците от всички хуманитарни гимназии и другите средни училища, за кандидат-студенти, студенти, учители и широк кръг читатели, проявили интерес към сериозното историческо четиво.

Том: 
1
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран