Записване за обучения за работа с онлайн платформи

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,

Фондация "Хоризонти" организира поредните обучения за работа с платформите за онлайн срещи и обучение Google Classroom, Microsoft Teams и Zoom Cloud Meetings.
Обученията се провеждат в рамките на Проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" и са напълно безплатни за участниците. Проектът предвижда провеждането на пет обучения за групи от по 6 човека всяко, с продължителност 48 учебни часа (6 учебни дни).
Две от обученията вече са проведени - съответно в гр. София и в гр. Варна.
Вече са насрочени и следващите две обучения:
- в гр. София - от 17 октомври 2022 г. и
- в гр. Пловдив - от 24 октомври 2022 г.

За обучението в гр. София не се предвижда поемането на разходи за пътуване и нощувки.
За обучението в гр. Пловдив, фондацията ще осигури за участниците нощувки и храна. Ще бъдат поети и разходите за пътуване.
Петото обучение ще се проведе в София, Пловдив, Варна или на друго подходящо място в зависимост от подадените заявки.
Каним желаещите да се включат в обученията да ни пишат на horizontifoundation@outlook.com или да се обадят на телефони 0898 66 55 53, 0897 85 89 76 или 0898 43 07 99.
Обученията са предназначени само за лица със зрителни увреждания, които при работата или обучението си ползват екранните четци за Windows: JAWS for Windows или NVDA. За ефективното провеждане на обучението е необходимо участниците да имат опит в ползването на посочените екранни четци и да познават добре клавиатурата.

Одобрените за участие, ще бъдат уведомени за подробностите във връзка с участието им в обученията.

Очакваме ви!

от Екипа на проекта
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.