Използване на Microsoft Teems със смарт устройства

active-citizens-fund.logo
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Споделяме последната част от серия видео ръководства за работа с онлайн платформата за видео конференции, събрания, обаждания Microsoft Teams.
Видео демонстрацията е адаптирана за потребители с екранни четци.
Ръководството за работа с платформата Microsoft Teems можете да намерите на следния линк в YouTube
https://youtu.be/ZVLWJdq_QpE
За Facebook
Достъпна ли е платформата за онлайн срещи и събития Microsoft Teams за потребители с екранни четци?
Споделяме третото от серия видео демонстрации за работа с онлайн платформата за видео конференции, събрания, обаждания Microsoft Teams. Ръководствата са адаптирани за потребители с екранни четци.
Видео ръководствата са изработени от фондация „Хоризонти“ в рамките на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания". Проектът Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 чрез фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани ръководства, провеждане на обучения и консултации". Цялата отговорност за съдържанието на видеоклипа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този Видеоклип отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Повече информация за дейността на Фонд Активни граждани България можете да прочетете на адрес: www.activecitizensfund.bg
https://youtu.be/g-BtvRWPwYg
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.