Фондация "Хоризонти" разработи „Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft WORD“

агенция за хората с увреждания

Фондация "Хоризонти" успешно изпълни още един проект, с финансовата подкрепа на Агенцията за Хората с увреждания, с наименование „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD”. По този проект в продължение на два месеца се трудиха двама незрящи експерти и разработиха „Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft WORD“. Ръководството се състои от 18 теми, които са свързани с: работа с файлове, понятия за документи и шаблони, навигиране и избиране на текст, въвеждане и форматиране на текст, правописна корекция. Дадени са и конкретни примери, чрез които потребителят да приложи на практика, поднесената в помагалото информация. Във всички теми са разгледани възможностите за работа и с двата популярни в България екранни четци – JAWS for Windows и NVDA. На всякъде където е възможно са посочени и бързите клавиши за достигане на точки от менюто и прозорците, както и клавишни комбинации за директно изпълнение на команди.

Поради пандемията от Covid-19, фондацията няма възможност да проведе публично събитие за представяне на новосъздаденото „Ръководство за работа на незрящи потребители с Microsoft WORD“, но фондацията приканва хората със зрителни увреждания, които желаят да го получат (на брайлов шрифт) да се свържат с екипа на фондацията. След като бъде форматиран електронния вариант на ръководството, то ще бъде качено и на сайта на фондацията, от където всеки регистриран потребител ще може да си го свали. Напомняме, че регистрацията в сайта на фондацията се извършва при заявка от
потребителите до екипа на фондацията.

Екипът на фондация „Хоризонти“ изказва своята благодарност на Агенцията за Хората с увреждания, за предоставеното финансиране, а също и на двамата експерти за разработването на ръководството.

Категории: