Стартира нов проект на Фондация „Хоризонти“

агенция за хората с увреждания

„Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания

Стартира нов проект на Фондация „Хоризонти“: Ново ръководство за ползване на Microsoft Word от незрящи потребители

Тази година фондация „Хоризонти“ отново ще издаде на брайлов шрифт ръководство за незрящите - този път за потребителите на приложението Word – част от офис пакета на Microsoft.

Ръководството ще бъде издадено със средства, предоставени по проект „Ръководство за ползване от хора със зрителни увреждания при работа с програма Microsoft WORD“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Договорът за финансиране беше сключен между фондацията и агенцията в началото на месец май, а се очаква проектът да приключи през месец август 2020 г. Проектът е на стойност 3976,24 лв, от които 3753,80 лв. се предоставят от АХУ, а останалите са собствено участие на фондацията.

Чрез изпълнението на проекта фондация „Хоризонти“ цели да подпомогне незрящите, които в своята работа или в обучението си ползват програмата за текстообработка Microsoft Word. Помагалото, което ще бъде издадено и на брайлов шрифт, и в електронен формат, ще включва съдържание, което ще покаже на потребителя как да ползва по достъпен начин приложението.

Категории: