Започна изпълнението на проекта на Фондация „Хоризонти“

logo_ahulogo_horizontiЗапочна изпълнението на проекта на Фондация „Хоризонти“: „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за разпознаване на оптични символи ABBY FineReader“

Вече е подписан договора между фондация „Хоризонти“ и Агенция за хора с увреждания и започна изпълнението на проект „Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за разпознаване на оптични символи ABBY FineReader“. Проектът се реализира с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания, която е в размер на 3952,60 лв.
Заедно със собствения финансов принос на фондацията общата стойност на проекта възлиза на 4173,68 лв.

Продължителността на проекта е 4 месеца и ще приключи през месец август 2018 г.

Основната цел на проекта е повишаването на знанията и уменията на незрящи лица чрез използване на възможностите на програмата ABBY FineReader.

Чрез изпълнението на настоящия проект ще бъде подобрен достъпът до информация на хора със зрителни увреждания чрез използване на възможностите, които предоставя програмата за разпознаване на текст ABBY FineReader.
Фондация „Хоризонти” притежава необходимите материални, технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите по проекта. Разработването на ръководството ще бъде възложено на двама експерти, утвърдени и доказали се чрез своята компетентна и професионална работа. С тях фондацията работи от повече от 15 години.

Изпълнението на проекта ще повиши достъпа на незрящите хора до информация, ще увеличи възможностите на хората със зрителни увреждания за образование и квалификация и по-успешна професионална реализация.
Също така ще допринесе и за преодоляване на социалната изолация на хората със зрителни затруднения и по-пълноценното им социално включване. Допълнителен ефект от изпълнението на проекта ще бъде повишаването на обществената им значимост и на личностното им самочувствие, и приобщаването им към съвременния информационен свят.

Чрез брайловото издание и електронния му текст се предвижда проектът да достигне до повече от 2000 незрящи, хора с различна степен на загубена работоспособност, с различен социален статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни приложения и устройства.
Това са част от хората със зрителни увреждания в страната, които желаят да подобрят достъпа си до различни информационни източници, които желаят да усъвършенстват дигиталните си умения и да достигнат до по-високо ниво на компетентност в тази област.