Апел за Таня Георгиева

logo_horizontiАпел за изследвания и лечение на дисеминиран хориоретинит за Таня Георгиева.

Въпреки многото изследвания не се намери етиологията на заболяването т.е. корена на проблема. За радост не е достигнат центъра на ретината, поради което се ослепява.

Болестта започна през октомври 2016 г. Спешни и наложителни са изследвания, които ще дадат насока за спешно наложително лечение. Поради липса на финанси не съм ходила в чужбина.
Бог да върне на всеки изобилно доброволното даване от сърце.

Таня Георгиева
Дарителска сметка-BG 75 BPBI 7940 40 63572401

Категории: