Стартира нов проект на фондация «Хоризонти»: «Софийската Света гора – минало и настояще»

Обща стойност на проекта: 6900 лв.,
Продължителност на проекта: 3 месеца
Проектът се реализира с финансовата помощ на Фонд «Социална Закрила» в размер на 6000 лв.

Проект «Софийската Света гора – минало и настояще» има за цел да популяризира културно-историческото наследство на Столична община сред 50 лица със зрителни увреждания, живеещи в град София, които да посетят 28 манастира, разпределени в 10 маршрута, намиращи се на територията на общината, както и няколко емблематични за столицата ни културни и исторически забележителности. В гр. София и в нейните околности са разположени над 28 манастира. Повечето от тях датират от XIII в. и са дали началото на средновековния комплекс „Софийска Света гора”. Въпреки, че тези обекти се намират в непосредствена близост до София, те не са много популярни и не се посещават достатъчно. Екипът на фондацията разработи проекта, с цел популяризиране на културно-историческото наследство на град София. Разработени са 10 туристически маршрута, които включват 28 манастири в София и околностите й, съчетани с важни културни и исторически забележителности на столицата. Ще се организират 10 туристически обиколки на 28 манастира, както и на 10 забележителности, формиращи културния и историческия облик на гр. София.

В град София броят на незрящите хора е около 2700. В рамките на проекта ще бъде обхваната част от целевата група на територията на столицата – 50 лица, от които голяма част млади хора до 30 години.
В туристическите дейности ще бъде включена част от потребителите на «Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания» - 50 човека, предимно младежи, любопитни да се запознаят с културата и историята на столицата ни.
Хората със зрителни увреждания доста често са изолирани от културния живот, по различни причини. От една страна затруднения достъп до информация, а от друга страна – не дотам достъпната градска среда и по-трудната мобилност на тази група. Проектът поставя акцент в най-голяма степен върху постигането на социално включване и социална адаптация на хората със зрителни увреждания, чрез участието им в организираните по проекта туристически обиколки и чрез поднасяне на информация от екскурзовод.

Основни цели на проекта:
Повишаване на физическата активност на хора със зрителни увреждания чрез спорт и туризъм;
Запознаване с културно-историческото наследство на гр. София и на 28 манастира, намиращи се на нейната територия;
Подпомагане на зрително затруднени лица при тяхната социална интеграция за пълноценно социално включване в обществото;
Осигуряване на достъп до културно-исторически забележителности чрез организирано посещение и екскурзовод;
Повишаване информираността на участниците в проекта чрез получаване на знания за културата и историята на гр. София.

Текуща информация за изпълнението на проекта, както и датите за провеждане на туристическите обиколки, ще бъдат публикувани на сайта на фондация „Хоризонти” 6 дни преди предстоящите екскурзии.