Фондация „Хоризонти” проведе заключителна пресконференция по повод изпълнение на проект „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“

logo_EEA_Grantslogo_horizontiНа 29 март 2016 г., от 13.00 ч. в УНСС, фондация „Хоризонти" представи резултати от проекта „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, и съкратен доклад за тестването на над 100 публични интернет сайта. Докладът, който предизвика интереса на участниците ще бъде публикуван на сайта на фондацията и ще бъде разпространен сред институциите. Направеното проучване и анализ на достъпността на ведомствените уеб платформи от експертите по проекта, въз основа на тествания извършени от незрящи доброволци, е началото на една инициатива за подобряване на достъпността в интернет.

Именно с тази идея беше изградена и Национална мрежа за уеб достъпност, която обединява организации на и за хора с увреждания, IT експерти и специалисти. Един от продуктите, с който ще могат да се запознаят публичните институции, в т.ч. отговорните за изграждането и поддържането на достъпни интернет сайтове лица, е изработеният по проекта Наръчник, даващ практически насоки и съвети за уеб достъпността.

Пресконференцията се проведе с любезното съдействие на Между университетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите, можете да намерите на интернет страницата на фондация „Хоризонти” – www.horizonti.bg.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Галерия: 
Снимка 1 от 6
Снимка 2 от 6
Снимка 3 от 6
Снимка 4 от 6
Снимка 5 от 6
Снимка 6 от 6