Подкрепа на кандидатурата на Хюсеин Исмаил за заместник-омбудсман

Фондация „Хоризонти“ подкрепя кандидатурата на Хюсеин Халил Исмаил за предстоящия избор на заместник-омбудсман.
 
Мая Манолова, която не отдавна беше избрана за национален омбудсман, отправи покана към неправителствените организации да издигнат кандидатури за длъжността заместник-омбудсман в изпълнение на принципите на добро и прозрачно управление. Според омбудсмана активното участие на неправителствени организации в процеса на номиниране на кандидати ще подпомогне Народното събрание да направи информиран, обективен и прозрачен избор.
 
Екипът на фондация „Хоризонти“ подкрепя кандидатурата за заместник-омбудсман на Хюсеин Исмаил, тъй като го познаваме от неговата активна дейност както като председател на фондация „Хоризонти“ така и от участието му в различни инициативи и проекти за защита правата на хората с увреждания.
 
Считаме, че изпълнявайки функциите на заместник-омбудсман в продължение на пет години, той е навлязъл в същността на тази обществена работа, придобил е компетентности и опит и ще бъде още по-полезен за хората с увреждания, ако бъде избран за следващ мандат.
 
Апелираме към нашите партньори и сродни организации да се включат в организираната от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ инициатива за подкрепа на кандидатурата на Хюсеин Исмаил за заместник-омбудсман, като изпратят своето подкрепително писмо на следния имейл адрес: zahusseinismail@nllb.bg
 

От Управителния съвет на фондация „Хоризонти“
 

Категории: