Фондация "Хоризонти” навърши 20 години

logo_horizontiИзминаха 20 трудни и съзидателни, но безспорно успешни години от създаването на фондация "Хоризонти”. Фондацията е създадена през 1995 г. от група ентусиазирани студенти и специалисти, с основна цел да подпомага незрящите в процесите на тяхната социална интеграция и реадаптация в различни сфери - образование, достъп до информация, общуване, професионална и личностна реализация, обучение и преквалификация, достъпна среда и др.

Мисията на организацията е да работи за равнопоставеност, гражданско участие и пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на обществото.
А нейната визия е: Общество без предразсъдъци и дискриминация по признак увреждане.

За своята изключително ефективна и новаторска дейност на Фондация "Хоризонти” са присъдени следните по значими награди:
• Microsoft Global Community Affairs Summit 2006 – награда за успешното изпълнение на финансирания от Майкрософт проект за създаването на компютърна програма SpeechLab
• Награда за подобряване достъпността на услугите за хората с увреждания, връчена от Демократичната комисия към посолството на САЩ
• Сертификат за успешно участие в първата схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма Административен капацитет
• Награда”За позитивно отношение към хората с увреждания”2007,от МТСП.

Юбилейното събитие се състоя на 24.09.2015 г. с любезното съдействие на междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС, който отзивчиво ни предостави малката си конферентна зала.

Присъстваха представители на неправителствени организации за незрящи, медии, бивши служители на фондацията, наши приятели и съмишленици. Директорът на Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС, доцент д-р Йордан Близнаков, приветства участниците и поднесе поздравителен адрес от ректора на университета, като подчерта важната роля на организацията ни за образованието на незрящите младежи. Не пропусна да отбележи и дългогодишното партньорство между фондацията и ръководството на УНСС.

Своето уважение към фондацията засвидетелстваха Хюсеин Исмаил – заместник Омбудсман, Асен Алтънов - председател на районната организация на ССБ в гр. София, Спас Карафезов – председател на Национално читалище на слепите „Луи Брайл – 1928”, Иван Янев – председател на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, Доброслав Илиев – председател на Българска асоциация за рекреация и туризъм, Златомир Стоянов - Председател на Националната асоциация на хората с придобити увреждания, Стела Стефанова – председател на Спортен клуб за интеграция „Витоша”, Владислав Кацарски – журналист от радио „Брайл-FM” и преподавател в училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл".

На събитието беше представен новият проект на фондацията „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор” който стартира в началото на месец юли.

Петър Стайков, дългогодишен член на ръководството на фондацията, по характерния за него забавен и атрактивен начин, направи ретроспективен преглед на 20-годишната история на фондацията. Разказа за трудностите в първите години, за младежкия ентусиазъм на учредителите, за последвалите успехи и начинанията, с които ръководството и екипа на фондацията с основание може да се гордее::
Фондация „Хоризонти” първа в България започва провеждане на обучения по компютърна грамотност за незрящи;
Отново първа поставя началото на електронна библиотека, включваща учебна и научна литература. Днес електронния й каталог наброява над 2800 заглавия. Библиотечният фонд непрекъснато се обогатява с нови електронни учебници, сканирани по заявка на потребителите на фондацията.
Едно от най-значимите постижения на фондацията е създаването на програма със синтезиран говор на български език, а именно програмата „SpeechLab 2.0”, средствата за реализирането на идеята са спечелени от фондацията по проект пред Microsoft. Българска асоциация по компютърна лингвистика създава програмата и я дарява на фондацията и разбира се на всички незрящи в България. Фондацията разпространява програмата безплатно сред своите потребители.
През 20-годишното си съществуване, фондацията е приключила успешно над 45 проекта, финансирани по различни европейски и национални програми.
През годините обаче кръга на дейности се разширява и привлича хора от различна възраст, което налага разширяване обхвата на дейността и включване на нови услуги. За реализирането на целите си екипа на фондацията работи по различни проекти, включващи образователни, консултантски, информационни и социални дейности.
Петър Стайков отбеляза, че и днес фондацията устоява позициите си, като непрекъснато разработва, печели и резултатно работи по важни за целевите й групи проекти и инициативи.

Поздравление и юбилеен плакет поднесе д-р Иван Янев, като пожела на настоящото ръководство сили и увереност в работата, за да продължи фондацията да бъде в предните редици на организациите, работещи за хората със зрителни увреждания.

Настроението достигна кулминацията си, когато пред присъстващите беше представен известният аржентински певец и китарист Лукас Маскиано, който взриви залата с вълнуващо и емоционално изпълнение на песни от репертоара си. Изпратихме го с бурни аплодисменти и от сърце му благодарихме за вниманието и съпричастността към събитието ни.

Пред залата продължихме в неформална обстановка с чаша вино и и вълнуващи разговори, в които присъстващите разказаха спомени от миналите години, задаваха въпроси за предстоящи проекти и начинания.

На многая лета, фондация "Хоризонти”!