Покана към НПО за хора с увреждания

logo_EEA_Grantslogo_horizontiУважаеми колеги,

Информираме ви, че до 10 октомври можете да изпращате заявки за вписване в Мрежата по уеб достъпност, чието учредяване ще стане през месец ноември 2015 г. Предвидили сме минимум 6 НПО от страната и също толкова от гр. София. Учредителният семинар ще бъде проведен между 20 и 30 ноември и ще бъде двудневен, като ще се поемат разходите на участниците.

Заедно с вашата заявка очакваме да препоръчате по един или двама доброволци за участие в обучение за тестване на уеб сайтове.

В заявката, която е свободен текст моля да дадете най обща информация за вашата организация и да отговорите на следния въпрос:

Извършвали ли сте дейности свързани с дигитални технологии за хора с увреждания, и какъв е вашия опит в тази сфера?

Очакваме да се свържете с нас на имейл: horizontifoundation@gmail.com и на телефон: 0896 89 59 88 – Пенка Христова ръководител проект.

Десислав Димов 0898 43 07 99 – председател на фондация "Хоризонти".