Новина за предстоящо събитие

logo EEA Grantslogo horizontiПо проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация “Хоризонти“, който се реализира с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Предстои да се проведе информационна среща.

Ще бъдат поканени представители на медии, сродни организации, държавни институции и всички приятели на фондация „Хоризонти“. Подготвяме и приятни изненади, тъй като фондацията отбелязва своята 20 годишнина.
На срещата обстойно ще бъде представен проектът, ще има възможност за дискусии и изслушване на предложения и препоръки.
Ако имате интереси в сферата на уеб достъпността ще можете да вземете пряко участие в проекта като се включите в мрежа или кандидатствате за доброволец по тестване на сайтове.

За връзка с екипа:
0896 89 59 88 – Пенка Христова ръководител
0898 62 23 38 – Елена Кръстева координатор
Имейл: horizontifoundation@gmail.com

Информационната среща ще се проведе на 24 септември 2015 г. в Студентски град, Университет за национално и световно стопанство, малка конферентна зала, с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Повече информация за Програмата и донорите- Исландия,Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org .
Информация за изпълнението на проекта ще се публикува на http://horizonti.bg

Галерия: 
Брошура лице
Брошура гръб