История на България - том VIII

България 1903 - 1918. Културно развитие 1878 - 1918
Анотация: 

Изданието е посветено на 90-годишнината от провъзгласяване Независимостта на България.

Том: 
том осми
Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Местоиздаване: 
София
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран