Работни групи - първа среща

Лого EEA Grants

Уважаеми колеги и приятели, работните групи по проект "Активно включване в информационното общество", изпълняван от фондация "Хоризонти" с финансовата помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г., ще се събират на 20 декември от 16 ч. в офисите на фондацията и на спортен клуб "Витоша" в Студентски град. Работните групи ще тестват и обсъждат разработваните по проекта уеб-базирани продукти. В групите ще се включат общо 18 човека, като тяхната помощ и изразявани мнения ще бъдат изключително полезни за фондацията и нейната целева група. Благодарим на всички, които пожелаха да вземат участие в новите начинания по проект "Активно включване в информационното общество"! Връзка с екипа: Гр. София, Студентски град, бл.55, вход Г, ет. 6. Имейл: horizontifoundation@gmail.com Пенка Христова – ръководител проект тел: 0896 89 59 88 Елена Кръстева - сътрудник Тел:0898 622 338

Категории: