Въведение във философията

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Страници: 
143
ISBN: 
954-8010-30-5
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран