Изкуството да обичаш

Автор: 
Анотация: 

Четенето на тази книга би разочаровало всеки, който очаква достъпни указания за изкуството да обичаш. Напротив, нейната цел е да покаже, че обичта е чувство, което човек трудно може да си позволи независимо от степента на своята зрелост. Нашето намерение е да убедим читателя, че всичките му опити да обича са обречени на неуспех, ако той не се стреми най-активно да развива качествата на цялостната си личност с оглед да я ориентира към творчество; че не може да се радва на щастие в индивидуалната любов, без да обича съседа си, без действителна скромност, смелост, вяра и дисциплина. В общество, за което подобни качества са рядкост, постигането на умението да обичаш трябва да е една рядка придобивка. Или - нека всеки от нас се запита всъщност колко негови познати могат да обичат истински!
Все пак не бива заради трудността на такава цел в живота да се откажем от усилията да узнаем какви са пречките и необходимите условия за нейното осъществяване. За да избегнем сложния и тежък стил, сме се старали, доколкото е възможно, да не си служим със специална терминология.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Страници: 
109
ISBN: 
954—445—025—4
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран