Бягство от свободата

Автор: 
Анотация: 

Тази книга е част от едно по-широко изследване върху
структурата на характера на съвременния човек и върху проблемите на взаимодействието между психологическите и социологическите фактори. Работата ми над тях продължава няколко години и вероятно завършването й би отнело значително повече време.
Ерих Фром

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1992
Местоиздаване: 
София
Страници: 
240
ISBN: 
954_445_026_2
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция