Етика

Анотация: 

За написването на "Етика" са ползвани съчинения на цитираните в текста автори, философски и други енциклопедии и речници, както и статии от отделни автори. Учебникът е предназначен за всички студенти, изучаващи етика, за всички, които се интересуват от проблемите но морала и етиката.

Издание: 
Второ издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1994
Местоиздаване: 
София
Страници: 
360
ISBN: 
954-638-022-9
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран