Консерватизмът

Анотация: 

Какво означава "консерватизъм"?

Този термин е до някъде двусмислен и определението му предизвиква спорове. Кое от значенията следва да се приеме? Въпросът не е просто езиков; той засяга основни проблеми.
В тази книга ще се запознаем с тези проблеми.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Местоиздаване: 
София
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран