Проблемите на философията

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
Велико Търново
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран