Психология на сексуалността

Анотация: 

В книгата "Психология на сексуалността" са обединени а ранни, и по-късни произведения на Фройд, като основно място заемат "Три студии върху теорията на сексуалността" (1905 г.). За да бъдат по-добре разбрани много от изложените постановки на автора, необходимо е читателят да има известна обща представа за цялостното му учение.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1991
Местоиздаване: 
София
Страници: 
198
ISBN: 
9531223311/0436-13-90
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция