Обява за платен стаж за хора със зрителни увреждания

Logo EEA_GrantsВъв връзка със стартирането на проект "Диалог в тъмното - модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства" (BG 05 1875) по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.ngogrants.bg търсим хора със зрителни увреждания, които да бъдат обучени и да станат членове на глобалната мрежа от фасилитатори на „Диалог на тъмно“ като работят на граждански договор в организирането и провеждането на събития от формата на „Диалог на тъмно“.

Какво предлага „Диалог на тъмно“?

  • Възможност за личностно и професионално израстване
  • 5 дни безплатно обучение за незрящи фасилитатори от експерт незрящ обучител
  • Успешно завършилите ще получат международно признат сертификат от обучението, който удостоверява, че вие имате качества и умения за фасилитатор по методите на Диалог на тъмно
  • Ще имате възможност да бъдете поканени да работите като фасилитатор в различни събития в страната и чужбина.
  • Гарантирано заплащане при участие по горецитирания проект
  • Възможност да бъдете част от глобална мрежа от незрящи фасилитатори
  • След успешното изпълнение на обучението ще имате възможност да приложите наученото в платен стаж в 4 града на България
  • При добро владеене на английски език ще бъдете поканени да станете член на международната мрежа за фасилитатори

Какво очакваме от вас?

- Да сте със зрително увреждане;
- Висше образование;
- Енергичност;
- Независимост;
- Отлични умения за ориентиране и мобилност;
- усещане за пълно удобство и независимост в тъмното;
- Висока степен на съсредоточеност и внимание;
- Добри аналитични способности;
- Способност за поемане на отговорност;
- Способност за вземане на решения;
- Отлични комуникативни умения;
- Отлични презентационни умения;
- Самоувереност;
- Бизнес облекло;
- Владеене на поне един чужд език
- умение за работа в екип;
- способност за работа под стрес.
Ако проявявате интерес, моля изпратете вашата автобиография най-късно до 14.08.2015 г. на имейл: bg051875@gmail.com
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще участват в обучение, което започва на 1-ви септември 2015 г. в София. Всички кандидатствали ще имат възможност да се включват безплатно като участници в събития от платформата „Диалог на тъмно” в България.

Категории: